BestuurHet bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuurder en zeven toezichthoudend bestuurders. Volgens het one tier model vormen zij gezamenlijk het bestuur, waarbij de uitvoerend bestuurder beleid voorbereidt en uitvoert. Het gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk. De uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.
 

Uitvoerend Bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Volendam 

Mevr. M. Runderkamp
 

Woonplaats  

  :Volendam

Hoofdfunctie

  :Uitvoerend Bestuurder SKOV

 

   Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de

 

   Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Nevenfunctie

  :

 

Toezichthoudend Bestuur

‚Äč

Mw. P.L.A. (Petra) Kras  MMI, voorzitter

Woonplaats

  : Volendam

Hoofdfunctie

  : Teammanager Burgerzaken, gemeente Purmerend

Nevenfuncties

  : Landelijk bestuur Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)   

 

     en voorzitter provincie N-H

 

Dhr. E.C.J. (Erik) Bond, lid
 

Woonplaats

 : Volendam

Hoofdfunctie

 : Controller bij OGS Netherlands Het opstellen van  

 

    rapportages, analyses van verschillende bedrijven

 

   waar de administratie voor verzorgd wordt

Nevenfuncties

 : Geen

Mw. drs. N.B.G.M (Nicolette) Engbers, lid

Woonplaats

 : Zuiderwoude

Hoofdfunctie

 : Bestuurder Altra

 

   Altra is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp

 

   en speciaal onderwijs 

Nevenfunctie

 : Geen

  

Dhr. E.W.J.M (Edwin) Schokker, vice-voorzitter

Woonplaats

 : Volendam

Hoofdfunctie

 : Consultant bij Willis Towers Watson

Nevenfunctie

  : Bestuurslid Nazorgstichting nieuwjaarsbrand Volendam

 

    Lid klankbordgroepStichting Begrafenisfonds

 

   Jozef van Arimathea 

    :

Mw. drs. C.G.(Inger) Schermer, lid

Woonplaats

 : Amsterdam

Hoofdfunctie

 : Gepensioneerd

Nevenfuncties

 : Voorzitter audit commissie SWV VO Waterland

 

   Bestuurslid SDEF (Sunrise Dutch Education Fund) 


                                

Dhr. J.G.(Hans) Schoorl, lid
 

Woonplaats

 : Volendam

Hoofdfunctie

 : Projectmanager/projectleider, VU Managementpool

Nevenfuncties   

 : Voorzitter Stichting de Speelderij                                 

 

 : Penningmeester EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam

 

 :  Aanspreekpunt AED voorzieningen

 

Dhr. C.A. (Cor) Tol, lid

Woonplaats

 : Volendam

Hoofdfunctie

 : Gepensioneerd

Nevenfunctie

 : Bestuurslid FC Volendam

 

     Voorzitter EHBO vereniging  Sint Willibrordus Volendam

 

 


        Contact: info@deskov.nl   of 0299-399290