Directie

Directie voortgezet onderwijs

De directie van het Don Bosco College bestaat Jaap Braakman, rector en Jos Bart  plv. interim- rector. Daarnaast wordt de school aangestuurd vanuit het Managementteam dat inclusief de directie bestaat uit 9 leden. De werkzaamheden zijn binnen dit team verdeeld.

We kennen onderwijs in de volgende afdelingen: VMBO (beroepsonderwijs, theoretische en gemengde leerweg), HAVO en Atheneum. We kennen één vestiging.

De gang van zaken op school wordt met de ouders besproken in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De rector overlegt regelmatig met de uitvoerend bestuurder.
 

Directie primair onderwijs

Verantwoordelijk voor het hele basisonderwijs is de bovenschools manager Wilma Tjalsma. Samen met de directeuren van de basisscholen vormt zij het directieoverleg dat voorstellen doet voor beleid en uitvoering. Het directeurenoverleg komt  regelmatig bij elkaar om over inhoudelijke en organisatorische zaken te praten. Vaak gaat het om het maken van kaderafspraken die per school nader worden ingevuld en uitgevoerd.
 

Stafbureau SKOV

Veel organisatorische zaken lopen via het stafbureau. Het Stafbureau regelt de bovenschoolse zaken en fungeert als vraagbaak en voor de coördinatie binnen de SKOV. Het is het aanspreekpunt voor het bestuur van de SKOV.
Belangrijke taken van het stafbureau zijn: het voorbereiden van beleid betreffende bovenschoolse zaken als formatie- en financieel beleid, personeelsbeleid en huisvesting. Hier werken de administratieve krachten van de SKOV. Op het bureau werken de volgende medewerkers: Rudolf Dzialiner, (interim- hoofd stafbureau), Gina Kroon-Molenaar (personeelszaken po), Petra Tuijp-Snoek (personeelszaken vo), Wendy Tuijp (personeelszaken vo), Gré Stavenuiter (HR adviseur), Daniëlla Overbeek (projectmedewerker AVG), Monique de Vries (management assistent), Annemiek van der Waarden (leerlingenzaken), Agnes Tuijp-Jonk (examens en leerlingenzaken), Linda van Dijk ( financiele administratie en leerlingenzaken PO) , Esther Schilder-Veerman ( Leerlingzaken VO ) en Ilona Bond-Bodemeijer (directiezaken en leerlingenzaken).