Medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, meepraat en meebeslist over allerlei schoolse zaken. Voor alle basisscholen samen is er een gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad (GMR). Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR advies- of instemmingsbevoegdheid om “mee te kunnen sturen” over de onderwerpen die van belang zijn.

De medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMO). We vinden het een goede zaak dat ouders via de MR kunnen meedenken en meebeslissen over alle zaken die aan de orde zijn.