12 april 2017

Invallers gezocht

Help ons om te voorkomen dat wij klassen naar huis moeten sturen
 
Invalpool voor kortdurende vervanging
 
De SKOV is voor haar basisscholen op zoek naar vrouwen of mannen die het leuk vinden om een paar keer per maand een of enkele dagen les te geven als de juf of meester ziek is of afwezig is wegens andere redenen. Wij denken daarbij aan bevoegde leerkrachten die gestopt zijn met werken wegens pensionering of om andere redenen.
 
Door de nieuwe wetgeving mogen we de invallers waar we tot afgelopen jaar regelmatig mee werkten niet meer dan een paar keer per jaar voor ons laten werken. Dit betekent dat de SKOV voor het eerst in haar historie dit jaar al verschillende keren klassen naar huis heeft moeten sturen. Dat vinden we verschrikkelijk. Voor de kinderen, voor de ouders en voor de school is dit een heel slechte zaak.
 
De SKOV kiest voor een dubbele oplossing om te proberen dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.
Wij hebben sinds dit jaar al een invalpool van leerkrachten die bij langdurige vervanging wegens zwangerschap en ziekte invallen. Deze collega’s zijn bij de SKOV in dienst en stromen bij positieve beoordeling door naar een vaste arbeidsplaats als die beschikbaar is.
 
Voor de kortdurende vervanging doen wij nu een beroep op mannen en vrouwendie over een lesbevoegdheid beschikken voor het primair onderwijs en die tijd hebben om zo nu en dan in te vallen. Binnen de nieuwe wetgeving kunnen wij u een 1-urencontract aanbieden. Het betekent dat wij u voor 1 uur per week in dienst nemen en dat u betaald wordt op basis van het werkelijk gemaakt aantal uren conform de cao. U kunt er ook voor kiezen vaker in te vallen.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat geïnteresseerden een voorkeur hebben voor bijvoorbeeld de onder- of bovenbouw of voor bepaalde scholen.
U kunt zich opgeven bij de directeur van een school in Volendam of bij de bovenschools manager Jan Tol (bmpo@deskov.nl). Dan nemen wij contact met u op. De eis die wij stellen is dat u bevoegd moet zijn. Ook belangrijk is dat u enige flexibiliteit in uw agenda heeft omdat het vaak over de korte termijn gaat, maar wij begrijpen heel goed dat u buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
Wij willen graag een gesprek met u voeren om na te gaan of uw mogelijkheden en onze wensen op elkaar aansluiten, zodat u mee kunt helpen om een groot probleem op te lossen.
Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter dat gaat.
 

  03 april 2019Nieuwsbrief maart 2019

Klik hier om verder te lezen
  Lees verder


  12 juli 2017Nieuwe Uitvoerend bestuurder

Het Toezichthoudend Bestuur is in de afgelopen twee maanden in nauwe samenwerking met MR  (VO) en GMR (PO) aan de slag geweest om te voorzien in de opvolging van Hans van Rooijen die met...
  Lees verder


  02 juni 2017Nieuwe directeur Spinmolen

  Met veel plezier wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Lucia Smidt – van der Velden, 38 jaar, woonachtig in Volendam. Per 1 augustus 2017 ben ik de nieuwe directeur van de...
  Lees verder


  21 december 2018Nieuwe Directeur St Jozefschool

Tijdens de afgelopen periode heeft de benoemingsadviescommissie van de Jozefschool een nieuwe directeur gezocht en gevonden. Per 1 januari 2019 is Linda Tol directeur van de Jozefschool. In...
  Lees verder


  11 juli 2017Gastles van een vluchteling tijdens de godsdienstles

Gastles van een vluchteling tijdens de godsdienstles De laatste 2 jaar merkt Ingrid Gomersbach, docent godsdienst/ levensbeschouwing tijdens haar lessen levensbeschouwing dat de komst van...
  Lees verder


  03 mei 2017Nieuwe Bovenschools Manager Primair Onderwijs bij de SKOV

Het bestuur van de SKOV is blij dat we per 1 augustus Wilma Tjalsma als nieuwe bovenschools manager voor het basisonderwijs kunnen benoemen. Zij is de opvolgster van Jan Tol die dan met pensioen...
  Lees verder


  23 augustus 2018In Memoriam Kees Tuip

“ zijn hart klopte voor de kinderen, de leerkrachten en zijn school” Op maandag 20 augustus zijn we opgeschrikt door het intens droevige bericht dat Kees Tuip, directeur Jozefschool,...
  Lees verder


  26 juni 2017Bezoek inspectie

Allemaal voldoende van inspectie De afgelopen anderhalf jaar zijn alle scholen in Volendam door de inspectie onderzocht. Alle scholen zijn voldoende tot goed beoordeeld. Daar zijn wij trots...
  Lees verder


  08 november 2016Uitslag enquête plaatsingsbeleid SKOV - 2016Uitslag enquête plaatsingsbeleid SKOV - 2016

Het plaatsingsbeleid is belangrijk voor de ouders in Volendam. Elk jaar probeert de plaatsingscommissie aan de wensen van ouders te voldoen. Sinds het bestaan van deze commissie worden de...
  Lees verder