08 november 2016 | SKOV

Uitslag enquête plaatsingsbeleid SKOV - 2016


Het plaatsingsbeleid is belangrijk voor de ouders in Volendam. Elk jaar probeert de plaatsingscommissie aan de wensen van ouders te voldoen. Sinds het bestaan van deze commissie worden de leerlingen verdeeld met als criterium evenredige verdeling over de scholen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het plaatsen bij vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Het komt helaas elk jaar voor dat er daardoor een aantal broertjes en zusjes op een andere school moeten worden geplaatst. De plaatsingscommissie probeert dit zoveel mogelijk te vermijden.
Elke vijf jaar wordt er een onderzoek gehouden onder ouders van aanstaande leerlingen. Nu is dit gebeurd in september. De uitslag geeft ook nu weer aan dat de ouders het buurtcriterium het belangrijkste vinden.
Het is jammer dat maar iets minder dan de helft van de ouders gereageerd heeft.

Bij gemaakte opmerkingen van ouders stond o.a. dat ouders het ondoenlijk vinden om kinderen op 3 scholen te hebben. Dit is al opgenomen in het beleid. En ook de mogelijkheid om de kinderen op 1 school te plaatsen. Dit kan ook, maar alleen als er elders plaats is en het betekent dan ook dat de kinderen niet met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt geplaatst worden. De plaatsingscommissie en het bestuur hebben, gezien de huidige praktijk en deze enquête, besloten om het plaatsingsbeleid te handhaven in de huidige vorm.


Uitslag enquête 2016

Aantal verzonden brieven:                                           216
Aantal reacties:                                                              100 (46.3 %)
Voorkeur voor verdeling met uitgangspunt:
Buurt:                                                                               52 (52 %)
Gezin:                                                                               40 (40 %)
Verdeling anders:                                                             7 ( 7 %)
Loting:                                                                                1 ( 1 %)

  03 april 2019Nieuwsbrief maart 2019

Klik hier om verder te lezen
  Lees verder


  12 juli 2017Nieuwe Uitvoerend bestuurder

Het Toezichthoudend Bestuur is in de afgelopen twee maanden in nauwe samenwerking met MR  (VO) en GMR (PO) aan de slag geweest om te voorzien in de opvolging van Hans van Rooijen die met...
  Lees verder


  02 juni 2017Nieuwe directeur Spinmolen

  Met veel plezier wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Lucia Smidt – van der Velden, 38 jaar, woonachtig in Volendam. Per 1 augustus 2017 ben ik de nieuwe directeur van de...
  Lees verder


  21 december 2018Nieuwe Directeur St Jozefschool

Tijdens de afgelopen periode heeft de benoemingsadviescommissie van de Jozefschool een nieuwe directeur gezocht en gevonden. Per 1 januari 2019 is Linda Tol directeur van de Jozefschool. In...
  Lees verder


  11 juli 2017Gastles van een vluchteling tijdens de godsdienstles

Gastles van een vluchteling tijdens de godsdienstles De laatste 2 jaar merkt Ingrid Gomersbach, docent godsdienst/ levensbeschouwing tijdens haar lessen levensbeschouwing dat de komst van...
  Lees verder


  03 mei 2017Nieuwe Bovenschools Manager Primair Onderwijs bij de SKOV

Het bestuur van de SKOV is blij dat we per 1 augustus Wilma Tjalsma als nieuwe bovenschools manager voor het basisonderwijs kunnen benoemen. Zij is de opvolgster van Jan Tol die dan met pensioen...
  Lees verder


  23 augustus 2018In Memoriam Kees Tuip

“ zijn hart klopte voor de kinderen, de leerkrachten en zijn school” Op maandag 20 augustus zijn we opgeschrikt door het intens droevige bericht dat Kees Tuip, directeur Jozefschool,...
  Lees verder


  26 juni 2017Bezoek inspectie

Allemaal voldoende van inspectie De afgelopen anderhalf jaar zijn alle scholen in Volendam door de inspectie onderzocht. Alle scholen zijn voldoende tot goed beoordeeld. Daar zijn wij trots...
  Lees verder


  12 april 2017Invallers gezocht

Help ons om te voorkomen dat wij klassen naar huis moeten sturen   Invalpool voor kortdurende vervanging   De SKOV is voor haar basisscholen op zoek naar vrouwen of mannen die het leuk...
  Lees verder