Nieuwsbrief

Het bestuur van de SKOV heeft het afgelopen jaar besloten om meer en beter uit te leggen waar zij mee bezig is. De website van de SKOV is vernieuwd en er zijn allerlei documenten op geplaatst, zoals een klachtenregeling,schoolplannen, de jaarrekening,integriteitscode en verslagen van bestuursvergaderingen.

Om duidelijker te laten zien wat er gebeurt bij de scholen heeft het bestuur besloten om vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Deze nieuwsbrief is voor ouders en personeelsleden van de scholen en voor mensen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het onderwijs in Volendam. U zult verbaasd staan hoeveel er ook op andere scholen dan die van uw kind of waar u werkt, gebeurt. Natuurlijk blijven de websites van de scholen bestaan. Daar vindt u alles over die ene school.

» Nieuwsbrief 17 november 2016
» Nieuwsbrief 24 januari 2017
» Nieuwsbrief 16 mei 2017
» Nieuwsbrief 12 juli 2017