Ouders op scholen

Ouders spelen een grote rol bij de SKOV en er zijn veel ouders bij onze scholen betrokken. Ook het goed informeren van ouders vinden wij belangrijk. samenwerken is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.
Ouders ondersteunen veel activiteiten op onze scholen, zijn lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. En de meeste leden van het bestuur zijn ouder van een leerling of oud-leerling.

In de schoolgids en/of in de nieuwsbrieven wordt regelmatig om hulp van ouders gevraagd. Het komt de school en dus uw kind ten goede. Bovendien ervaren de ouders de hulp die ze bieden als nuttig, is het helpen in de school altijd gezellig en zorgt  het voor een nauwer contact tussen ouders en school.