Verslag vergadering Toezichthoudend Bestuur 22 september 2020