Aanvullende maatregelen na persconferentie

27 november 2021
Aanvullende maatregelen na persconferentie

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 26 november 2021 zijn er aanvullende maatregelen aangekondigd onder meer voor het basisonderwijs. Deze maatregelen gaan vanaf aanstaande maandag 29 november in, samen met de maatregelen die al in de brief van 25 november staan vermeld. U heeft er vast al kennis van genomen.

Hieronder de belangrijkste aanvullingen op een rij:
1. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af.
2. Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies van het OMT om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. Ouders ontvangen de zelftesten gratis via de school. Naar verwachting is daarover volgende week meer informatie beschikbaar.
3. Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een snotneus.
4. Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.

Het gehele overzicht vindt u via bijgaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs

Wederom doet de laatste persconferentie een beroep op ons allen om met veel geduld alles in het werk te zetten om het virus onder controle te houden. We hopen natuurlijk van harte dat we de scholen open kunnen houden en dat we allen gezond blijven. We vragen ook nu weer uw medewerking.

Fijn weekend nog en een hartelijke groet,

Mede namens de directeuren van de scholen,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs