Directeur Basisschool 't Kofschip

’t Kofschip is een goed geoutilleerde school met een team dat op veel verschillende gebieden écht samenwerkt. Het team kent een laag ziekteverzuim, een professionele manier van werken en een hoge betrokkenheid. ’t Kofschip is levendig en sfeervol: de collega’s werken hard met elkaar, maar hebben ook aandacht voor elkaar als persoon. Daarnaast houden ze van gezelligheid en organiseren ze ook teamactiviteiten die de saamhorigheid versterken. Vanuit de visie op onderwijs hebben ze met elkaar een schoolplan gemaakt met als belangrijkste waarden samenwerkend leren, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid prikkelen. Het nieuwe schoolplan biedt een duidelijke koers voor de komende jaren. Uit het plan spreekt een open, geïnteresseerde houding naar ontwikkelingen in het onderwijs buiten de school en buiten Volendam.


Jouw kwaliteiten

Jij bent een directeur die:

 • meedenkt met het team over de veranderingen die het wil uitvoeren;
 • persoonlijke aandacht heeft voor leerkrachten, leerlingen en ouders;
 • toegankelijk is, met professionele afstand;
 • inspireert en motiveert door een kader te schetsen vanuit je toekomstgerichte visie op onderwijs;
 • leerkrachten ruimte geeft om te doen waar ze goed in zijn;
 • duidelijk op de werkvloer aanwezig is;
 • werkt vanuit onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring met cultuur-veranderprocessen.

't Kofschip

’t Kofschip is een katholieke basisschool in de groeiende wijk Broeckgouw in Volendam, een wijk met veel nieuwbouw waar veel jonge gezinnen wonen. De school is gehuisvest in een modern en goed uitgerust gebouw. Het gebouw is licht en overzichtelijk. Het door het team ontworpen schoolplein rondom de school is een aantrekkelijke natuur-speelplaats voor de kinderen en een waar speelparadijs om te ontdekken en te ravotten. De school wordt gekenmerkt door rust en een ontspannen sfeer, waar ouders en kinderen zich veilig voelen.

Het team stelt ambitieuze doelen voor zichzelf en de kinderen, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Het schoolplan staat vol vernieuwende ideeën die het team stapje voor stapje wil gaan ontwikkelen. Tijdens het laatste inspectieonderzoek in 2017 heeft de school een goede beoordeling gekregen. De kwaliteitszorg is op orde en de resultaten van de school zijn goed, al zoekt de school altijd naar wat (nog) beter kan.

Wetenschap en Technologie is een van de speerpunten van de school. ’t Kofschip beschikt over een technieklokaal en faciliteert een gespecialiseerde leerkracht die aan alle groepen lesgeeft in W&T. ICT speelt al een belangrijke rol binnen het onderwijs en dat wil de school de komende jaren vergroten, zonder dat ze ‘helemaal digitaal’ gaat. Er is veel aandacht voor lezen en boeken, met onder andere een vestiging van ‘Bibliotheek op school’ in het gebouw. De school biedt haar leerlingen structuur en uitdaging, veiligheid en succeservaringen; door samen plezier te maken en samen hard te werken. Dat geldt voor de leerlingen én voor de leerkrachten.

Jouw opdracht

Jij brengt ’t Kofschip samen naar de volgende fase door:

 • leiding te geven aan het team, waarbij de ambities en gekozen speerpunten centraal staan;
 • te sturen op de uitvoering van ons schoolplan (2019-2023) zoals met het hele team is opgesteld. Je bent daarbij resultaatgericht, coachend en ondersteunend om te zorgen dat de plannen gerealiseerd worden;
 • in gang gezette ontwikkelingen te borgen;
 • verder te verkennen met het team hoe de school wil veranderen: kabbelend of kantelend naar een wezenlijk ander onderwijsconcept;
 • in te zetten op en het verstevigen van samenwerkend leren voor de leerlingen alsook voor de teamleden. Je ziet de school als een lerende organisatie;
 • het proces naar steeds meer groepoverstijgend werken en het loslaten van leerstofjaarklassensysteem te begeleiden;
 • het vakgeïntegreerd onderwijs, middels betekenisvolle thema's, te initiëren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,8 tot 1,0 fte in salarisschaal D12 conform de cao voor het primair onderwijs.

Spreekt deze vacature je aan?

Stuur dan uiterlijk 10 mei 2020 je sollicitatie via de website van B&T. Hier vind je ook meer informatie over de vacature. Met vragen neem je contact op met Angela Giezen, adviseur van B&T, via 06-38 07 06 65.