Gaan alle kinderen over naar het volgende schooljaar?

In principe gaan alle kinderen over. Mochten er twijfels zijn dan zijn deze al eerder met u besproken en is de coronacrisis niet van beslissende invloed.

Meer antwoorden