Zij-instromen en overplaatsen

Naast de aanmelding van de kinderen die de 4-jarige leeftijd bereiken, biedt de SKOV ook de mogelijkheid tot zij-instromen. Bijvoorbeeld wanneer u naar Volendam verhuist en een nieuwe school zoekt voor uw kinderen in schoolgaande leeftijd. Hiervoor kunt u gedurende het hele schooljaar een aanvraag indienen. Ook wanneer u binnen Volendam verhuizen gaat en een andere voorkeur heeft gekregen voor een basisschool is het mogelijk om een verzoek tot overplaatsing in te dienen.

Wij definiëren de redenen voor zij-instroom of overplaatsing als volgt:

  1. U bent verhuisd NAAR Volendam en zoekt een basisschool voor een of meerdere kinderen;
  2. U bent verhuisd BINNEN Volendam en heeft daardoor een andere voorkeur voor een basisschool gekregen;
  3. U heeft voor uw kind bij de procedure voor aanmelding en plaatsing niet uw eerste voorkeur gekregen en u wilt alsnog aanspraak maken op een plaats op de betreffende voorkeursschool;
  4. Alle overige redenen (en-of gewijzigde omstandigheden) die ten grondslag liggen aan het verzoek om tot plaatsing op een andere school van SKO Volendam over te gaan.

Hoe aanmelden

Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden. Bij de aanmelding geeft u de reden voor aanmelding aan en geeft u, naar gelang die reden, uw voorkeur voor een basisschool aan. Wanneer u naar Volendam verhuist kunt u vier voorkeuren aangeven, de eerste voorkeur zet u op nummer 1. De tweede op nummer 2 en zo verder.

Aanmeldformulier voor zij-instroom of overplaatsing

Wachtlijst

Scholen bepalen jaarlijks de capaciteit van het aantal te ontvangen vierjarige kinderen. Huisvesting van de school (hoeveel plaats is er beschikbaar) en ook het onderwijsconcept (in hoeverre is de school in staat het onderwijs flexibel te organiseren) zijn hiervoor mede bepalend. De capaciteit wordt vastgelegd zodra er zicht is op het aantal aanmeldingen per school en door het bestuur vastgesteld. Op een aantal scholen is de capaciteit kleiner dan het aantal voorkeuren. Voor bepaalde groepen van de school geldt een stop op de aanmelding. Door te werken met een wachtlijst geven we u als ouders de gelegenheid om alsnog aanspraak te maken op uw eerste voorkeur.

Voor plaatsing op een school (waar ruimte is ontstaan) worden dezelfde voorrangsregels gehanteerd.

Voorrangsregel 1

Heeft u al een of meerdere kinderen op onze scholen? U kunt met voorrang geplaatst worden.

Voorrangsregel 2

Als tweede voorrangsregel geldt de fietsafstand tussen woonadres en school van voorkeur.

Meer over de voorrangsregels leest u bij Aanmelden basisschool

U kunt zich jaarlijks opnieuw melden voor een (wacht) plaats op een school als dit nog steeds de voorkeursschool is. De mogelijkheid om op de wachtlijst geplaatst te worden kan het gehele jaar door en geldt voor één schooljaar. Minimaal een keer per jaar ( 4 weken voor de zomervakantie) wordt de balans opgemaakt: er vindt een match plaats tussen de beschikbare plekken op de scholen en de aanvragen- wijzigingsverzoeken voor het nieuw te starten schooljaar in augustus/ september. 

Als er helaas nog steeds geen plek beschikbaar is per start van het nieuwe schooljaar wordt u hierover geïnformeerd en kunt u indien gewenst opnieuw uw plaats op de wachtlijst activeren door een nieuw verzoek in te dienen. Bij tussentijds vertrek van leerlingen gedurende het schooljaar is het mogelijk dat een vrijgekomen plaats ingevuld wordt door een leerling van de wachtlijst.

Overleg met de huidige school

Alle scholen bieden de kinderen goed onderwijs en een fijn leerklimaat. Wij hopen dat uw kind zich thuisvoelt, ook al was de school destijds mogelijk niet uw eerste keus. Wilt u toch overplaatsing aanvragen en daarmee een plaats op de wachtlijst dan gaan we uit van overleg met de school van uw kind zodat met elkaar bekeken kan worden of overplaatsing ook in het belang van uw kind is.

Aanmeldformulier voor zij-instroom of overplaatsing

Wilt u uw binnenkort 4-jarige kind aanmelden voor een school van SKO Volendam? Deze inschrijving vindt plaats in december en januari. Alle informatie over deze aanmelding vindt u hier.