Identiteit

Waar staan en gaan wij voor?

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) biedt vanuit haar katholieke identiteit onderwijs van hoge kwaliteit aan de leerling met de aandacht die hen toekomt.

Alle leerlingen zijn welkom op onze scholen, wij zien hen en hebben vertrouwen in hen. Zij zijn belangrijk en wij doen ons best voor hen. Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving op basis van katholieke normen en waarden. Onze leerlingen krijgen de kans om hun cognitieve en sociale talenten te ontwikkelen in een eigentijdse en uitdagende leeromgeving.

Wij willen samen met onze ouders de kinderen opvoeden en begeleiden, zodat zij succesvol kunnen zijn in het voortgezet onderwijs en later ook in de maatschappij. Wij stimuleren hen om sociale medemensen te worden. Wij willen onze leerlingen optimale ondersteuning bieden.

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?

Wij willen dat kinderen zich op school veilig en gewaardeerd voelen in een uitdagende leeromgeving. Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen aanpak nodig. Ouders zijn voor ons partner en deskundige wat betreft hun kind. Samen werken wij aan een optimale ontwikkeling van hun kind vanuit wederzijds respect.

Wat zijn onze kernwaarden?

Hoge kwaliteit van onze leerkrachten, respectvol met elkaar omgaan, veiligheid bieden, goede leerresultaten, leerlingen uitdagen en onze katholieke identiteit. Wij willen deze waarden realiseren met semi klassikaal onderwijs, door duidelijkheid te bieden en door samen te werken met alle geledingen.

Wanneer zijn wij tevreden?

 • Als ouders en school actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind.
 • Als het ons lukt om opbrengstgericht te werken en resultaten te bereiken boven het landelijke gemiddelde.
 • Als wij zien dat kinderen met plezier naar school gaan.
 • Als onze kinderen hun talenten kunnen ontplooien.
 • Als het ons lukt kinderen eigentijds te laten leren.
 • Als wij voldoende aandacht aan individuele kinderen kunnen geven.

Wat willen wij verder ontwikkelen?

 • Op het gebied van 21eeuwse vaardigheden en onderwijs 2032 zullen wij nagaan wat voor onze leerlingen belangrijk is. Daarbij zullen wij in ieder geval pilots ICT uitvoeren en gepersonaliseerd leren versterken.
 • Op het gebied van doorgaande leerlijnen (referentieniveaus), opbrengstgericht werken en actief leren willen wij elkaar de ruimte bieden om initiatieven te ontwikkelen.
 • Op het gebied van de brede schoolontwikkeling willen wij beleid ontwikkelen.
 • Binnen de kaders van onze katholieke identiteit zullen alle basisscholen een discussie voeren over de uitvoering hiervan in de dagelijkse praktijk.
 • Op het gebied van Passend onderwijs zullen wij kritisch de ontwikkelingen volgen en nagaan hoe we daarin moeten handelen om de leerlingen zo goed mogelijk te helpen binnen de mogelijkheden die wij als school en als leerkracht hebben. Wij zullen jaarlijks het schoolondersteuningsprofiel evalueren en zo nodig bijstellen.