Beleid

Beleid komt binnen de SKOV tot stand na adviezen uit de scholen, bespreking in het management en overleg met de MR of de GMR. Uiteindelijk wordt het beleid voor een school door de directie vastgesteld na advies of instemming door de medezeggenschap. Het beleid voor de stichting wordt na bespreking uiteindelijk in het bestuur van de SKOV vastgesteld.