SKOV Academy

Wij geloven dat het leren van de kinderen op onze scholen hand in hand gaat met het leren van onze leraren en de teams. In het Koersplan Primair Onderwijs hebben wij dat ook zo verwoord. Met het inzetten op het leren van alle betrokkenen in onze organisatie ‘van kind tot bestuur’ bereiken wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Investeren in leren is daarvoor de voorwaarde.

De SKOV Academy is een bovenschools platform om het leren breed te faciliteren: het leren van en met elkaar is het uitgangspunt. Het is aanbod en vraag gestuurd. Zo krijgen ook de eigen medewerkers de kans om hun expertise in te zetten en bovenschools te delen. 

SKOV Academy