Samenwerkingen

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam werkt samen met een aantal partijen. Meer informatie vindt u hieronder:

 

Algemeen
  www.bsomajest.nl

  Bij BSO Majest staat het kind centraal maar worden de ouders zeker niet vergeten. Wij bieden voor de ouders flexibiliteit en begrip. Voor de kinderen bieden wij een warme kwalitatieve opvang met een huiselijke sfeer. In de basisschool De Blokwhere hebben we een inpandige Majest vestiging. 

  www.berendbotje.nl

  Berend Botje is een van de grotere aanbieders van professionele kinderopvang in Noord-Holland. We verzorgen de opvang van meer dan 3.150 kinderen, verdeeld over 50 locaties en ongeveer 350 gastouders. Berend Botje biedt alle soorten kinderopvang: kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang (= voor- en naschoolse opvang) en gastouderopvang.

Instanties
  www.swvwaterland.nl

  Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland. In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (so) deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt ongeveer 12.800. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod voor Passend Onderwijs.

  www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

  Binnen het regionale samenwerkingverband VO/SVO Waterland krijgt elke leerling een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen via passende zorgarrangementen.

  Alle instellingen voor onderwijs en jeugdbeleid in de regio participeren, met de regio wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten die voor het voortgezet onderwijs in hoofdzaak zijn aangewezen op de VO-scholen in Edam-Volendam, Purmerend en Waterland.

  www.onderwijsinspectie.nl

  Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in.

  www.onderwijsgeschillen.nl

  Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan bij ons centraal.

Informatief