Medezeggenschap

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt, meepraat en meebeslist over allerlei schoolse zaken. Voor alle basisscholen samen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR advies- of instemmingsbevoegdheid om “mee te kunnen sturen” over de onderwerpen die van belang zijn.

De medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS). We vinden het een goede zaak dat ouders en personeelsleden via de MR en GMR kunnen meedenken en meebeslissen over alle zaken die aan de orde zijn.

De GMR van de basisscholen heeft haar werkwijze en achtergrondinformatie voor ouders en leerkrachten beschreven in een activiteitenplan.

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten

Voor informatie over een MR van een specifieke school kunt u terecht op de website van die school. De basisscholen vindt u hier en het voortgezet onderwijs vindt u hier.