Bericht aan ouders van niet examen klassen Don Bosco College

27 maart 2020
Bericht aan ouders van niet examen klassen Don Bosco College

Nu de landelijke examens definitief van de baan zijn, is er voor de examenleerling de zo gewenste duidelijkheid gekomen. Voor hen is het nu alleen nog wachten op definitieve duidelijkheid omtrent de inhoud en data van de laatste ronde schoolexamens. Voor de niet examenleerling is het de vraag of de school op 6 april weer open gaat. Op dinsdag 31 maart horen wij wat het kabinet voor hen in petto heeft. Tot die tijd, kiezen wij ervoor om ons huidige ingerichte onderwijs op afstand te continueren en daar waar nodig bij te sturen. Vanaf deze plek willen we alle ouders en leerlingen bedanken voor hun positieve instelling en getoonde inzet van de afgelopen twee weken.

Tevens geven wij jullie graag een update van de uitgangspunten/ afspraken van ons onderwijs op afstand:

  • De leerling werkt 3-4 uur per dag aan schoolwerk en krijgt zoveel mogelijk weekopdrachten van de docent
  • De leerling vindt het maakwerk per vak onder het kopje “huiswerk” in magister
  • Een docent kan ertoe besluiten om het maakwerk van de leerling te becijferen
  • De leerling en docent(en) communiceren met elkaar via Magister
  • De leerling kan vragen stellen via Magister mail; • De docent beantwoordt leerlingvragen via Magister mail ( op een roostermoment); • De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor de leerling
  • De mentor of docent kan interactief contact hebben met leerlingen via Teams. De mentor/ docent communiceert dit moment via Magister mail.
  • Via de volgende link vindt u een video met verdere uitleg over Teams. https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&fbclid=IwAR0c_dfMd844rJnTKs9ZoHJ4VfrKmiyQNB16oagFfS05Q0jGhcZR1CP_myA
  • Als de leerling opmerkingen heeft betreffende de hoeveelheid werk die hij/ zij krijgt, dan kan de leerling contact opnemen met de mentor
  • Voor technische vragen over Magister en Teams kun je als ouder/ leerling terecht bij [email protected] of via WhatsApp: 06-11 10 78 46.

Wij begrijpen dat een leerling nog graag wil werken aan zijn/ haar resultaten voor het derde rapport. Afhankelijk van het besluit van het kabinet op 31 maart, zullen wij als school hierin de gepaste maatregelen nemen. Deze maatregelen communiceren wij zo snel als mogelijk met alle betrokkenen. Voor nu willen wij alvast wel gezegd hebben, dat wij uiteraard ten alle tijden de ontwikkeling van een leerling centraal stellen. Ook kunt u op korte termijn van ons een enquête over ons onderwijs op afstand verwachten.

Tenslotte willen wij als school benadrukken dat we ieders steun nodig hebben om zinvol onderwijs op afstand te kunnen geven. En bovenal hopen wij van harte dat eenieder en zijn/ haar dierbaren in goede gezondheid verkeert.

Met vriendelijke groet,

Namens personeel en schoolleiding,

Bert van ’t Ende & Jordy Klijn
Afdelingsleiders onderbouw