Berichtgeving over de examens Don Bosco College

25 maart 2020
Berichtgeving over de examens Don Bosco College

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord zullen hebben, heeft minister Slob van Onderwijs vanmorgen besloten dat de centraal schriftelijke examens dit jaar vanwege de Corona crisis niet doorgaan. Dit geldt ook voor de praktische en digitale examens in het vmbo. Wij zijn blij met deze duidelijkheid in onzekere tijden. 

De schoolexamens zijn nu bepalend voor het eindresultaat, maar de laatste schoolexamens moeten nog afgenomen worden. Daar is nu veel meer tijd voor, nl. tot begin juni. Daarna vinden er nog herkansingen plaats. 

Wij moeten nu de uitwerking van deze maatregel afwachten, er komt een nieuwe zak-slaagregeling en nieuwe richtlijnen over de afronding van de schoolexamens. Daarna kunnen we de schoolexamens gaan plannen die nog afgenomen moeten worden. Dat zal zeker nog niet volgende week gebeuren en we weten nog niet precies wanneer we wel beginnen. Zeker is wel dat we jullie een week van te voren laten weten wanneer de resterende schoolexamens worden afgenomen.  

Het afnemen van die schoolexamens moet natuurlijk nog steeds plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM, maar dat wordt nu eenvoudiger omdat we meer tijd hebben en meer kunnen spreiden, groepen klein kunnen houden enz. 

We delen zo spoedig mogelijk met jullie hoe wij met behulp van de nieuwe richtlijnen het eindresultaat gaan vaststellen. Wij zullen er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen op weg naar een diploma en naar een vervolgopleiding. 

Mocht je vragen of zorgen hebben, laat het ons weten. Stuur dan een email naar je mentor of afdelingsleider, zodat wij de antwoorden op alle vragen ook weer met jullie kunnen delen. 

Wij wensen jullie veel sterkte in deze onwerkelijke en onzekere tijden! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

Jos Bart 

Rector Don Bosco College