Hans Werkman benoemd als rector-bestuurder

21 december 2023
Hans Werkman benoemd als rector-bestuurder

In zijn vergadering van 19 december heeft de Raad van Toezicht besloten om Hans Werkman per 1 januari 2024 te benoemen als rector-bestuurder. Daarmee wordt de situatie zoals die gedurende de re-integratie van Margareth Runderkamp ontstond, structureel gemaakt.

Het afgelopen jaar werd de SKOV geconfronteerd met de kwetsbaarheid die een eenhoofdig bestuur met zich meebrengt. Hans Werkman is in die situatie als waarnemend bestuurder opgetreden. Deze waarneming wordt nu omgezet naar een meer structurele situatie.

Binnen het tweehoofdig CvB treedt Margareth Runderkamp  op als voorzitter, en is zij de eerst verantwoordelijke voor het primair onderwijs en de staf. Hans Werkman is eerstverantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs. Samen zijn zij als College van Bestuur eindverantwoordelijk voor het geheel.

De Raad van Toezicht wenst Hans Werkman veel succes en plezier toe in zijn nieuwe rol.