Start nieuwbouw Vincentiusschool

05 november 2020
Start nieuwbouw Vincentiusschool

Afgelopen week is de aannemersovereenkomst voor de nieuwbouw van de Vincentiusschool ondertekend door mevrouw Runderkamp van de SKOV en de heer Tol van Klies en Jozef bouw. Onder toeziend oog van de heer Heilig zijn alle contracten ondertekend. De school wordt gebouwd op de plaats van de oude Zuidwester. Klies en Jozef bouw kan nu beginnen met de bouw van de Sint Vincentiusschool.