Voorzitterschap Raad van Toezicht SKOV

28 november 2023
Voorzitterschap Raad van Toezicht SKOV

Binnen de SKOV is een raad van toezicht actief. Dit orgaan houdt toezicht op de algemene gang van zaken in en rond de stichting, en in het bijzonder op het handelen van het bestuur. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter. Leden van de raad worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee termijnen zitting hebben.

De tweede termijn van de huidige voorzitter, Hans Schoorl, loopt eind december af. Daarmee eindigen dus zowel zijn lidmaatschap als zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Het bestuur en de raad danken Hans voor zijn enthousiasme en inzet voor de stichting.

Nicolette Engbers is door de RvT-leden gekozen als nieuwe voorzitter. Nicolette heeft brede ervaring in het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties. Sinds 2016 is zij als toezichthouder betrokken bij de SKOV.

De raad van toezicht is bereikbaar via [email protected]