Wijzigingen Raad van Toezicht SKO Volendam

26 september 2023
Wijzigingen Raad van Toezicht SKO Volendam

De Raad van Toezicht van de SKOV heeft besloten om de heer Louis Zijderveld te benoemen als lid van de raad. De heer Zijderveld is een ervaren manager, adviseur en bestuurder in zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs. Inmiddels heeft hij zijn professionele loopbaan afgesloten.

De raad verwacht dat hij zijn brede ervaring kan inzetten in een passende rol binnen de Raad van Toezicht.

Daarnaast zal Jim Kras binnen onze raad starten met een traject ter oriëntering op het toezichthouden. De heer Kras is afkomstig uit Volendam en kan, naar het oordeel van de raad de relatie tussen de SKOV en de gemeenschap versterken. De heer Kras heeft nog weinig ervaring in het onderwijs en geen toezichthoudende ervaring. Daarom is in goed overleg gekozen voor een opleidings- en oriëntering.

Met beide benoemingen volgt de raad het advies van de benoemingsadviescommissie. Hierin hadden zowel leden van de raad van toezicht als van de medezeggenschap binnen basis- en voortgezet onderwijs van de SKOV zitting. De raad van toezicht is blij met deze constructieve samenwerking.