Hoe moet ik mijn kind ziek melden?

Wanneer uw kind vanwege ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, moet u dit tussen 8:00 en 8:30 uur aan ons doorgeven.

Bij voorkeur geeft u dit door via Parro, zodat u uw kind dan rechtstreeks afmeldt bij zijn of haar leerkracht. 

Lukt dit niet, dan kunt u altijd bellen naar de school of een e-mail sturen. U vindt de contactgegevens hier

Zonder melding gaan wij er van uit dat een kind nog onderweg is van huis naar school. Wij gaan ons dan zorgen maken, omdat er van alles kan gebeuren. Kinderen die zonder bericht van school blijven, worden genoteerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.

Meer antwoorden